Αν θέλετε να μας υποστηρίξετε οικονομικά, με οποιοδήποτε ποσό

Δείτε Περισσότερα

Η Φωνή του παιδιού

Συμπαράσταση παιδιών με καρκίνο και στήριξη των οικογενειών τους με απώτερο στόχο την δημιουργία ενός ξενώνα φιλοξενίας.Στόχος του Συλλόγου είναι η ψυχολογική στήριξη των παιδιών με καρκίνο καθώς και η ηθική, κοινωνική και οικονομική συμπαράσταση στις οικογένειές τους.
Η Φωνή του παιδιού αγωνίζεται για την καλύτερη δυνατή παροχή ιατρικής φροντίδας στα παιδιά που φιλοξενούνται στα παιδοογκολογικά τμήματα καθώς και για την άρση κοινωνικών προκαταλήψεων γύρω από το θέμα του καρκίνου της παιδικής ηλικίας.

Δείτε Περισσότερα

Πάντα δίπλα σας

Συμπαράσταση παιδιών με καρκίνο και στήριξη των οικογενειών τους με απώτερο στόχο την δημιουργία ενός ξενώνα φιλοξενίας.

Ο Στόχος μας

Στόχος του Συλλόγου είναι η ψυχολογική στήριξη των παιδιών με καρκίνο καθώς και η ηθική, κοινωνική και οικονομική συμπαράσταση στις οικογένειές τους.

Η Φωνή του παιδιού αγωνίζεται για την καλύτερη δυνατή παροχή ιατρικής φροντίδας στα παιδιά που φιλοξενούνται στα παιδοογκολογικά τμήματα καθώς και για την άρση κοινωνικών προκαταλήψεων γύρω από το θέμα του καρκίνου της παιδικής ηλικίας.

Η Φωνή του παιδιού δεν έχει λάβει ποτέ κρατική επιχορήγηση και στηρίζεται αποκλειστικά στα έσοδα από δωρεές ιδιωτών ή φορέων και τις εκδηλώσεις/ bazaar που διοργανώνει.